top of page

RIANN

Verlangen, dromen en mogelijkheden voeren steeds de boventoon en vinden als kleine verhalen in een naïeve poëtische beeldtaal hun weg in mijn kijk op de realiteit.

 
Door middel van schilderijen en beelden geef ik hier letterlijk vorm aan en aansluitend vat ik een tipje van de sluier in poëzie.
Versjes, gedichten, lyriek... de benadering om te verwoorden maakt niet zoveel uit.


De 3 uitingsvormen samen maken een sterk totaalbeeld waarmee ik voor mijn gevoel zo volledig mogelijk verbeeld wat in mij leeft.

www.riann.nl

Riann1
Riann 2
Riann 2
bottom of page