Wordt “Vriend van het KCW”.

Elk jaar willen wij in het 3e weekend van mei, zoals u van ons gewend bent, een bruisend cultureel programma presenteren.

Dit lukt alleen met uw hulp!

Steun ons en daarmee alle beeldend kunstenaars, artiesten, gezelschappen en ensembles.

Samen bieden wij hen een podium en zorgen we voor

een mooi aanbod in Oudorp en omgeving.

Helpt u mee?

 

Uw donatie is voor ons bijzonder bemoedigend om

door te gaan en Oudorp e.o. een gezellig weekend

te bezorgen.

 

Aanmelden kan via het hiernaast staande formulier

of stuur een mailtje naar: kcwsecretariaat@gmail.com

met uw naam en adresgegevens.

Alleen doneren kan ook door uw bijdrage direct over

te maken naar bankrekeningnummer :

NL45 RABO 0317 2020 49

t.n.v. St. KunstCultuurWeekend Oudorp

onder vermelding van “Donatie KCW”.

Doneer.png
Ja, ik word "VRIEND VAN HET KCW"

Bedankt voor de aanmelding!

(Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden om het donateurschap te registreren en u op de hoogte te houden van het programma).