nieuws

Het KunstCultuurWeekend bestaat uit verschillende onderdelen. Tijdens het hele weekend bruist het in Oudorp van de evenementen.

Wij willen de kunstenaars een laagdrempelig podium bieden om zich te kunnen uiten en andere mensen de kans geven hiervan te genieten.

Het KunstCultuurWeekend zal het kunstaanbod steeds verder uitbreiden.

Programma onderdelen kunnen zijn: KCW Kunstroute, KCW Muziekfestival, KCW Festival Classique, KCW Poëzieroute, KCW Dansfestival, KCW Korenfestival

Nav de opening van het KunstCultuurWeekend Oudorp 2021

KunstCultuurWeekend Oudorp


Zonder Oudorp exact op te
hoeven meten, is wel gebleken
dat een bescheiden buurt groots kan zijn
qua kunst- en cultuuraanbod
in de lengte en de breedte.

Want wie Oudorp een beetje kent,
weet: kunst zit hier in de cultuur
als een soort van tweede natuur.
Creativiteit vindt haar plek
op deze plek in diverse gedaanten
want dat iedereen zich hier vrij mag uiten,
vormt al vijf jaar het geraamte
van een evenement dat veelzijdigheid
tot kunstvorm heeft verheven.

Wie nooit van zijn of haar leven
gedacht had dat je wel degelijk in onze stad
met laagdrempeligheid tot grote hoogtes kan reiken
moet dit weekend zeker het cultuurschoon
in Oudorp met eigen ogen komen bekijken.

Wel op eigen risico, want de kans is daar
dat je als bezoeker het weekend ingaat
en op basis van inspiratie door tal van creatie
er vervolgens zelf uitkomt als praktiserend kunstenaar.

Joris Brussel© – Stadsdichter van Alkmaar – jorisbrussel.nl