top of page

over ons

Stichting KunstCultuurWeekend Oudorp heeft als doel het organiseren van een jaarlijkse kunst en cultuur weekend door op diverse adressen in en rond Oudorp kunst en cultuur, in de breedste zin van het woord waaronder podiumkunsten, te laten zien.

 

Dat doel willen we bereiken door:

 

1. geïnteresseerden uit te nodigen aan dit evenement deel te nemen en bezoekers aan te sporen om te komen kijken naar de kunst en hen te laten meebeleven wat de deelnemers ten gehore brengen.

2. zelfstandig en/of met andere organisaties activiteiten te organiseren die kunnen bijdragen tot het bereiken van het doel.

"Verborgen talent een kans bieden om ervaring op te doen en vooral te tonen waarin ze goed zijn"

FraBo
bottom of page